Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
11 Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe 2018-04-16 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
12 Modernizacja rozdzielnicy głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej T-2 na terenie OŚ Wschód w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26. 2018-04-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
13 Remont i przebudowa Zbiorników Wody Czystej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie OŚ Wschód w Gdańsku 2018-04-09 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
14 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Turystycznej w Gdańsku 2018-04-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
15 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa Pompowni Wody Polanki przy ul. Polanki / Abrahama w Gdańsku." 2018-03-28 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
16 Budowa przykanalików w ul. Niepołomnickiej w Gdańsku. 2018-03-15 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
17 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Beskidzkiej w Gdańsku. 2018-03-07 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
18 Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe 2018-02-16 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
19 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej w Gdańsku 2018-01-15 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
20 Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody w Rekcinie w gminie Pruszcz Gdański. 2018-03-05 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Archiwalne