Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
11 Wymiana zabezpieczeń nadprądowych w polach rozdzielni 15/6kV w stacji transformatorowej T-16107 na PŚ Motława w Gdańsku. 2017-12-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
12 Świadczenie usługi konserwatorsko-naprawczej prowadzone na terenie instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej biogazu (CHP) oraz ITPO 2018-01-23 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
13 Budowa komory pomiarowej na istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem AKPiA w Gdańsku. 2017-12-05 Roboty budowlane Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne
14 Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ul. Nad Jarem w Gdańsku 2017-11-30 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
15 Sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów położonej na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 2017-11-28 Dostawy Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne
16 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Wiłkomirskiego i Radarowej w Gdańsku" 2017-11-16 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
17 Wymiana sieci wodociagowej w ul. Łukasiewicza w Gdańsku 2017-10-31 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
18 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turystycznej w Gdańsku - budowa przewodu wodociągowego 250 PE dla obozowiska harcerskiego 2017-10-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
19 Wymiana sieci wodociągowej i renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pelplińskiej do ul. Chłopskiej. 2017-10-12 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
20 Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ul. Nad Jarem w Gdańsku 2017-10-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne