Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
11 „Przebudowa sieci wodociągowej DN150 w ul. Sówki i ul. Stryjewskiego w Gdańsku” 2019-08-01 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
12 Przebudowa komór K11 i K11a na kolektorze kanalizacji sanitarnej DN1600 w Gdańsku 2019-07-29 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
13 Realizacja części badawczej w ramach Projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” 2019-07-19 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
14 Przebudowa sieci wodociągowej DN150mm oraz DN100mm wraz z przyłączami ul. Grodzka i Wapiennicza w Gdańsku 2019-07-17 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
15 Budowa sieci wodociągowej DN200 żel. z przełączeniem przyłączy wodociągowych i likwidacją istniejących sieci wodociągowych w ul. Leśna Góra w Gdańsku 2019-07-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
16 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych DN100/150 w ul. Kołobrzeskiej od ul. Słupskiej do al. Rzeczypospolitej w Gdańsku” 2019-07-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
17 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słupskiej, Arkońskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Beniowskiego i Bora-Komorowskiego” 2019-07-03 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
18 Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni wraz z wymianą sieci wodociągowej w ul. Stary Rynek Oliwski w Gdańsku 2019-06-27 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
19 Przebudowa sieci wodociągowej DN400 w ul.Chłopskiej w Gdańsku. 2019-06-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
20 Przebudowa przepompowni ścieków Rudniki 2019-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe