Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
11 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej 2019-02-21 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Gdańsku – ETAP II 2019-02-20 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
13 Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 w ul. Asesora w Gdańsku. 2019-02-19 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
14 Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku. 2019-02-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
15 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Charzykowskiej i Łapalickiej w Gdańsku 2019-02-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
16 „Przyłączenie poletka osadowego do kanalizacji sanitarnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód” 2019-02-01 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
17 Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów – Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu odwodnionego na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód" 2018-12-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
18 Wymiana i doposażenie armatury w przepompowni ścieków Załogowa w Gdańsku. 2018-12-05 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
19 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa połączenia sieci wodociągowej 225 PE przy ul. Potęgowskiej/Nowej Stężyckiej na dł.ok.110m wraz z budową komory reduktora ciśnienia i przepływomierza" 2018-11-29 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
20 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pt. pt. „Przebudowa węzłów wodociągowych w rejonie ul. Słowackiego, Chrzanowskiego i Reymonta - wydzielenie strefy ZW Wysoki Dwór i Stara Dolina” 2018-11-29 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR