Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
21 Sukcesywne dostawy do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 sproszkowanego węgla aktywnego do oczyszczania gazów odlotowych 2019-10-10 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
22 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki w Gdańsku 2019-10-01 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
23 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku 2019-09-27 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
24 Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych ul. Karłowicza w Gdańsku 2019-09-25 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Kazimierza Wiłkomirskiego i Radarowej w Gdańsku 2019-09-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
26 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów 2019-09-18 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
27 Sukcesywna dostawa i wymiana węgla aktywnego w filtrach siloksanów w CHP 2019-09-04 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
28 Sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu (gotowego do użycia), do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 2019-09-04 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
29 Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych ul. Karłowicza w Gdańsku. 2019-08-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
30 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Pułaskiego w Gdańsku 2019-08-19 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe