Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
21 Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 w ul. Białej w Gdańsku 2019-06-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
22 Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Bliskiej w Gdańsku 2019-06-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
23 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni ścieków Ołowianka w Gdańsku i budowa systemu telewizji dozorowej CCTV wraz z montażem kamer systemu CCTV 2019-06-07 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
24 Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków w ul. Uczniowskiej i Suchej w Gdańsku” 2019-06-03 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
25 Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku. 2019-05-09 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
26 Przebudowę sieci wodociągowej ul. Siedlickiej od ul. Fiszera do ul. Traugutta w Gdańsku 2019-05-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
27 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Letnickiej i Wyzwolenia w Gdańsku. 2019-05-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
28 Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków w ul. Uczniowskiej i Suchej w Gdańsku 2019-04-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
29 Przebudowa przepompowni ścieków Rudniki. 2019-04-23 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
30 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przędzalniczej dz. nr 201, 202/21,207 obręb 89 w Gdańsku 2019-04-23 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe