Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
21 Wykonanie przebudowy kamienicy przy ulicy Rycerskiej 10 w Gdańsku wpisanej do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego 2018-10-10 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
22 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerwony Dwór w Gdańsku 2018-09-28 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
23 Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami 2018-09-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
24 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacji jezdni i chodników w ul. Złotników w Gdańsku 2018-09-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
25 Wymiana 11 szt. przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska 2018-10-01 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
26 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m". 2018-09-21 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
27 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Stacja zlewcza ścieków na terenie OŚ Wschód w Gdańsku". 2018-09-18 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
28 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku. 2018-09-18 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
29 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Borkowskiej, Straszyńskiej i Czerskiej na dł. ok. 1640m w Gdańsku". 2018-09-11 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
30 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej w Gdańsku”. 2018-09-10 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe