Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
21 Pełnienie dozoru geologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa, Lipce na obszarze Gdańska oraz ujęcia wody w Rekcinie na terenie gminy Pruszcz Gdański” 2017-10-10 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Archiwalne
22 Sukcesywna dostawa oleju silnikowego Shell Mysella S5 N40 o łącznej ilości maksymalnej 20 000 litrów do instalacji CHP w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 2017-10-06 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
23 „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów” 2017-10-06 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
24 Wymiana zabezpieczeń nadprądowych w polach rozdzielni 15/6kV w stacji transformatorowej T-16107 na PŚ Motława w Gdańsku. 2017-10-04 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
25 Przebudowa przewodu wodociągowego DN80 wraz z przyłączami w ul. Fultona w Gdańsku 2017-10-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
26 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z remontem budynku archiwum ul. Dragana 2017-09-20 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne
27 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 na długości około 330 m w ul. Asesora w Gdańsku". 2017-09-12 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne
28 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Zakopiańskiej w Gdańsku”. 2017-09-05 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne
29 Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Lipce, Czarny Dwór i Zaspa na obszarze Gdańska oraz w Rekcinie na terenie gm. Pruszcz Gdański 2017-09-04 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Archiwalne
30 Dostawa i wymiana węgla aktywnego Sorbotech® GE 604 w filtrach węglowych instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu (CHP) zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku. 2017-08-16 Dostawy Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne