Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
21 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Galileusza w Gdańsku o dł. ok. 470m ." 2018-11-28 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
22 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Gdańsku Osowej w ul. Parterowej i ul. Barniewickiej – zrzut ścieków z gminy Żukowo.” 2018-11-13 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
23 Dostawa chłodni oleju termalnego do ITPO 2018-11-06 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
24 Świadczenie usługi przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych spod stacji wirówek na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód w Gdańsku 2018-11-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
25 Sukcesywna dostwa oleju opałowego dla ITPO 2018-11-05 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
26 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierocej w Gdańsku.” 2018-10-26 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
27 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej w Gdańsku”. 2018-10-25 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
28 Przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na terenie obiektów CHP i ITPO przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku 2018-10-23 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
29 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka". 2018-10-22 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
30 Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu 2018-10-22 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe