Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
21 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Osowej w ul. Parterowej i ul. Barniewickiej w Gdańsku.” 2019-04-04 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
22 Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 w ul.Asesora w Gdańsku. 2019-03-28 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
23 Przebudowa przepompowni ścieków Rudniki. 2019-03-27 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
24 Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kielnieńskiej oraz budowa przyłącza wodociągowego do PŚ Kielnieńska w Gdańsku” 2019-03-22 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
25 Przebudowę sieci wodociągowej ul. Siedlickiej od ul. Fiszera do ul. Traugutta w Gdańsku 2019-03-20 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
26 Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 żel./AC w ul. Reymonta oraz budowa odcinka przyłącza wodociągowego w ul. Makuszyńskiego w Gdańsku. 2019-03-14 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
27 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej w Gdańsku". 2019-03-13 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
28 Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku 2019-03-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
29 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej 2019-02-21 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
30 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Gdańsku – ETAP II 2019-02-20 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe