Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
301 Wymiana 30 sztuk przyłączy wodociągowych w 2012 r. w ulicach Gdańska 2012-08-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
302 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Jarzębinowej w Gdańsku 2012-08-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
303 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę magistrali wodociągowej DN300 spinającej sieć wodociągową w ul. Wyzwolenia z siecią w ul. Ku Ujściu w Gdańsku – tereny Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. 2012-08-10 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
304 Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku przy ul. Nad Brzegiem 1a w Gdańsku. 2012-08-08 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
305 Roboty budowlane polegające na wymianie sieci wodociągowej w ul. Inspektorskiej w Gdańsku 2012-08-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
306 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla przedsięwzięcia „Gdański projekt wodno – ściekowy etap II” 2012-08-02 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
307 Budowa schodów umożliwiających dojście na teren zbiorników wody „Wysoki Dwór”. 2012-07-24 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
308 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Równej w Gdańsku o średnicy DN 500 mm i długości 209 m na odcinku od studni S9 do studni S15 w ul. Sandomierskiej 2012-07-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
309 Przebudowa układów pompowych na przepompowni I st.i pompowni pośredniej w ozonowni w celu zmniejszenia wydajności UW Straszyn w Gdańsku 2012-06-29 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
310 Dostawa i montaż falownika do zespołu pompowego II st. Nr 3 na UW Czarny Dwór w Gdańsku 2012-06-29 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe