Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
301 Budowa linii kablowej 15kV nr 4980 od węzła 50 do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku 2011-09-01 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
302 Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm odprowadzającej ścieki z projektowanej zabudowy przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku 2011-08-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
303 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa kolektora sanitarnego "ZAROŚLAK" w Gdańsku 2011-08-08 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Archiwalne
304 Postępowanie na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych (wykopaliskowych), wraz z opracowaniem ich wyników, w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kolektora sanitarnego WM-1 „Nowa Wałowa” od Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka” realizowanego w ramach Gdańskiego projektu wodno – ściekowego etap II. 2011-08-02 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
305 Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej dla poprawy zaopatrzenia w wodę dzielnicy Kokoszki Przemysłowe i Kokoszki Mieszkaniowe w Gdańsku. 2011-07-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
306 Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wolności 53,54,55 w Gdańsku oraz usunięcie kolizji z kablem energetycznym N.N. – 0,4kv-powtórzone postępowanie. 2011-06-22 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
307 Ogłoszenie o zamówieniu na Zadanie 110 – Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego. 2011-06-16 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
308 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa magistrali wodociągowej DN200mm oraz budowa kanału sanitarnego Ø0,20m przy ul. Bysewskiej w Gdańsku”, 2011-06-15 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
309 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy sieci wodociagowej w ul. I Brygady w Gdańsku 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
310 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę sieci wodociągowej w ul. Stoczniowców 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne