Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
301 Przestawienie i budowa ogrodzeń na terenie Ujęcia Wody Chełm i Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku 2012-11-09 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
302 Czyszczenie i modernizacja sieci DN 200 w ul. Polanki na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Bażyńskiego w Gdańsku 2012-10-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
303 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie komór pomiarowych na sieci wodociągowej DN250 zlokalizowanych przy ul. Przełom i ul. Nadwiślańskiej w instalacje pomiarowe wraz z zasilaniem". 2012-10-11 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
304 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sięgaczami od studni S7 – S9 na kanale kV-„S2.1” w ul. Trakt św. Wojciecha. 2012-10-04 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
305 Wymiana sieci wodociągowej pod rzeką Motławą pomiędzy ulicami Olszyńską i Przybrzeżną w Gdańsku. 2012-10-04 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
306 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa – Kiełpino w Gdańsku. 2012-10-03 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
307 Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Jeziorowej w Gdańsku 2012-10-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
308 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla przedsięwzięcia „Gdański projekt wodno – ściekowy etap II” 2012-09-24 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
309 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie komór pomiarowych na sieci wodociągowej DN250 zlokalizowanych przy ul. Przełom i ul. Nadwiślańskiej w instalacje pomiarowe wraz z zasilaniem". 2012-09-13 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
310 Budowa sieci i węzła wodociągowego w rejonie ul. Sobieskiego w Gdańsku wraz z zabudową regulatora dopływu wody do zbiorników 2012-09-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe