Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
371 Wykonanie robót związanych z przebudową przepompowni osadu mieszanego nr 122/13 na terenie Oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku polegających na dostawie, montażu pomp i maceratorów oraz wykonaniem robót instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA, budowlanych wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji. 2013-03-05 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
372 Budowa przewodu wodociągowego w ul. Barwnej/Falowej oraz wymiana przyłącza wodociągowego w ul. Przegalińskiej 45 w Gdańsku 2013-02-28 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
373 Przebudowa układów pompowych na przepompowni I st. i pompowni pośredniej w ozonowni w celu zmniejszenia wydajności UW Straszyn w Gdańsku. 2013-02-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
374 Przebudowa pomieszczeń zaplecza hydroforni na potrzeby archiwum zakładowego przy ul. Dragana 16e w Gdańsku. 2013-02-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
375 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. 2013-01-28 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
376 Wycinka drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod budowę zbiornika wieżowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ul. Turystycznej i Lazurowej w Gdańsku 2013-01-25 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
377 Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy obiekcie nr 42 na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód 2012-12-20 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
378 Zadanie 107 - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków Czerwony Most w rejonie ulicy Sandomierskiej od ul. Równej do ul. Olszyńskiej oraz w ul. Smolnej w Gdańsku Oruni, realizowane w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II”. 2012-12-03 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
379 Przestawienie i budowa ogrodzeń na terenie Ujęcia Wody Chełm i Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku 2012-11-09 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
380 Czyszczenie i modernizacja sieci DN 200 w ul. Polanki na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Bażyńskiego w Gdańsku 2012-10-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe