Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
371 Modernizacja (wymiana) odcinka sieci wodociągowej DN150 żel. w ul. Raduńskiej w Gdańsku 2012-05-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
372 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 104 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa, realizowane w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II”. 2012-05-08 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
373 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie i montaż 7 tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, konserwację 9 tablic w ramach promocji projektu Gdański projekt wodno-ściekowy etap II oraz demontaż i utylizację 9 tablic. 2012-04-13 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
374 Przebudowa węzłów wodociągowych w rejonie ulic Wawelskiej i Dąbrówki oraz w rejonie ul. Sobieskiego w Gdańsku – 5 kpl. 2012-04-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
375 Postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” na potrzeby odprowadzenia ścieków technologicznych z terenu obiektów ITPO. 2012-04-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
376 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie bioreaktora 3-03 na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku. 2012-04-06 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
377 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji filmowej i zdjęciowej oraz filmów dla przedsięwzięcia: Gdański projekt wodno-ściekowy etap II. 2012-03-26 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
378 Wykonanie i dostawa druków promocyjnych dla przedsięwzięcia "Gdański projekt wodno - ściekowy etap II" 2012-03-22 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
379 Wykonanie i montaż 7 tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, konserwacja 9 tablic w ramach promocji projektu Gdański projekt wodno-ściekowy etap II oraz demontaż i utylizacja 9 tablic. 2012-03-08 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
380 Wykonanie czynności nadzoru budowlanego archeologicznego dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Gdańskiego projektu wodno – ściekowego etap II” oraz innych robót budowlanych realizowanych przez GIWK Sp. z o.o. w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2015 r. 2012-03-07 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe