Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
381 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie komór pomiarowych na sieci wodociągowej DN250 zlokalizowanych przy ul. Przełom i ul. Nadwiślańskiej w instalacje pomiarowe wraz z zasilaniem". 2012-10-11 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
382 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sięgaczami od studni S7 – S9 na kanale kV-„S2.1” w ul. Trakt św. Wojciecha. 2012-10-04 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
383 Wymiana sieci wodociągowej pod rzeką Motławą pomiędzy ulicami Olszyńską i Przybrzeżną w Gdańsku. 2012-10-04 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
384 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa – Kiełpino w Gdańsku. 2012-10-03 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
385 Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Jeziorowej w Gdańsku 2012-10-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
386 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla przedsięwzięcia „Gdański projekt wodno – ściekowy etap II” 2012-09-24 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
387 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie komór pomiarowych na sieci wodociągowej DN250 zlokalizowanych przy ul. Przełom i ul. Nadwiślańskiej w instalacje pomiarowe wraz z zasilaniem". 2012-09-13 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
388 Budowa sieci i węzła wodociągowego w rejonie ul. Sobieskiego w Gdańsku wraz z zabudową regulatora dopływu wody do zbiorników 2012-09-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
389 Likwidacja studni na siedmiu ujęciach wody: „Polanki”, „Chełm”, „Ujeścisko”, „Stocznia Wisła”, „Kiełpinek”, „Szadółki” i „Kołobrzeska” w Gdańsku 2012-08-23 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
390 Wymiana 30 sztuk przyłączy wodociągowych w 2012 r. w ulicach Gdańska 2012-08-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe