Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
381 Konkurs na projekt wzorniczy zdroju ulicznego w Pasie Nadmorskim "Łyk zdrowej wody nad morzem" 2012-01-04 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
382 Zadanie 106 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno realizowane w ramach "Gdańskiego projektu wodno-ściekowego - etap II" 2011-12-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
383 Zadanie 108 - "Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni ścieków "Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w ul. Kartuskiej realizowane w ramach "Gdańskiego projektu wodno-ściekowego - etap II" 2011-12-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
384 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 104 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa, realizowane w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II”. 2011-12-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
385 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zadanie 105 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy realizowane w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II”". 2011-12-09 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
386 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zadanie 103 – Budowa kolektora sanitarnego WM-1 „Nowa Wałowa” od Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka." 2011-12-06 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
387 Postępowanie na przebudowę bioreaktora 3-03 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gdańsku 2011-11-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
388 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji rozdzielnicy SN 15 kV zasilającej PŚ Ołowianka. 2011-11-24 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
389 Wykonanie opracowań projektowych dla zadania: "Przebudowa kolektora sanitarnego "Zaroślak" w Gdańsku" 2011-11-10 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
390 Postępowanie na wykonanie i montaż 12 sztuk schodów o konstrukcji stalowej i ich montaż na obiektach bioreaktorów 3-01 do 3-06 w O.Ś. Gdańsk Wschód 2011-11-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe