Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
31 Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 w ul. Asesora w Gdańsku. 2019-02-19 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
32 Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku. 2019-02-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
33 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Charzykowskiej i Łapalickiej w Gdańsku 2019-02-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
34 „Przyłączenie poletka osadowego do kanalizacji sanitarnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód” 2019-02-01 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
35 Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów – Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu odwodnionego na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód" 2018-12-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
36 Wymiana i doposażenie armatury w przepompowni ścieków Załogowa w Gdańsku. 2018-12-05 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
37 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa połączenia sieci wodociągowej 225 PE przy ul. Potęgowskiej/Nowej Stężyckiej na dł.ok.110m wraz z budową komory reduktora ciśnienia i przepływomierza" 2018-11-29 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
38 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pt. pt. „Przebudowa węzłów wodociągowych w rejonie ul. Słowackiego, Chrzanowskiego i Reymonta - wydzielenie strefy ZW Wysoki Dwór i Stara Dolina” 2018-11-29 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
39 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Galileusza w Gdańsku o dł. ok. 470m ." 2018-11-28 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
40 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Gdańsku Osowej w ul. Parterowej i ul. Barniewickiej – zrzut ścieków z gminy Żukowo.” 2018-11-13 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR