Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
31 Obudowa wykopu dla wykonania badań archeologicznych przy ul. Podwale Przedmiejskie/ Szopy w Gdańsku. 2019-08-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
32 Sukcesywna dostawa i wymiana węgla aktywnego w filtrach siloksanów w CHP 2019-08-05 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
33 Przebudowa kolektora sanitarnego Wrzeszcz-Ołowianka w Gdańsku 2019-08-05 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
34 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej w Gdańsku 2019-08-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
35 „Przebudowa sieci wodociągowej DN150 w ul. Sówki i ul. Stryjewskiego w Gdańsku” 2019-08-01 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
36 Przebudowa komór K11 i K11a na kolektorze kanalizacji sanitarnej DN1600 w Gdańsku 2019-07-29 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
37 Realizacja części badawczej w ramach Projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” 2019-07-19 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
38 Przebudowa sieci wodociągowej DN150mm oraz DN100mm wraz z przyłączami ul. Grodzka i Wapiennicza w Gdańsku 2019-07-17 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
39 Budowa sieci wodociągowej DN200 żel. z przełączeniem przyłączy wodociągowych i likwidacją istniejących sieci wodociągowych w ul. Leśna Góra w Gdańsku 2019-07-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
40 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych DN100/150 w ul. Kołobrzeskiej od ul. Słupskiej do al. Rzeczypospolitej w Gdańsku” 2019-07-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR