Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
31 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa przepompowni ścieków PŚPortowa wraz z budową sieci kanalizacyjnej”. 2018-09-07 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
32 Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody w Rekcinie w gminie Pruszcz Gdański dz. 306/14 obr. Juszkowo, ark. 2 2018-09-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej w Gdańsku. 2018-09-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
34 Wymiana 11 szt. przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska 2018-09-04 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
35 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej DN100/80 w Sandomierskiej na dł. 557 m od Traktu Świętego Wojciecha do ul. Równej 2018-08-20 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
36 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Uphagena". 2018-08-13 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
37 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel w ul. Skarpowej na dł. ok. 987m”. 2018-08-10 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
38 Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami 2018-08-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
39 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Stacja zlewcza ścieków na terenie OŚ Wschód w Gdańsku". 2018-07-31 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
40 Przebudowa kanału sanitarnego DN400 i DN200 i sieci wodociągowej w ul. Robotniczej w Gdańsku z przyłączeniem do kolektora WM-1 2018-07-26 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe