Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
31 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej DN100/80 w Sandomierskiej na dł. 557 m od Traktu Świętego Wojciecha do ul. Równej 2018-08-20 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
32 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Uphagena". 2018-08-13 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
33 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel w ul. Skarpowej na dł. ok. 987m”. 2018-08-10 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
34 Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami 2018-08-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
35 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Stacja zlewcza ścieków na terenie OŚ Wschód w Gdańsku". 2018-07-31 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
36 Przebudowa kanału sanitarnego DN400 i DN200 i sieci wodociągowej w ul. Robotniczej w Gdańsku z przyłączeniem do kolektora WM-1 2018-07-26 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
37 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego (adaptacja garażu na pom. mieszkalne) przy ulicy Wdzydzkiej 19 w Gdańsku. 2018-07-13 Roboty budowlane Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
38 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Konopnickiej w Gdańsku" 2018-07-12 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
39 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa kanałów sanitarnych DN250 w ul. Krosna oraz w ul. Rycerskiej wraz z likwidacją kolektora Przymorze” 2018-07-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
40 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Grażyny w Gdańsku" 2018-07-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR