Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
31 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Wiłkomirskiego i Radarowej w Gdańsku" 2017-11-16 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
32 Wymiana sieci wodociagowej w ul. Łukasiewicza w Gdańsku 2017-10-31 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
33 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turystycznej w Gdańsku - budowa przewodu wodociągowego 250 PE dla obozowiska harcerskiego 2017-10-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
34 Wymiana sieci wodociągowej i renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pelplińskiej do ul. Chłopskiej. 2017-10-12 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
35 Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ul. Nad Jarem w Gdańsku 2017-10-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
36 Pełnienie dozoru geologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa, Lipce na obszarze Gdańska oraz ujęcia wody w Rekcinie na terenie gminy Pruszcz Gdański” 2017-10-10 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Archiwalne
37 Sukcesywna dostawa oleju silnikowego Shell Mysella S5 N40 o łącznej ilości maksymalnej 20 000 litrów do instalacji CHP w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 2017-10-06 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
38 „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów” 2017-10-06 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
39 Wymiana zabezpieczeń nadprądowych w polach rozdzielni 15/6kV w stacji transformatorowej T-16107 na PŚ Motława w Gdańsku. 2017-10-04 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
40 Przebudowa przewodu wodociągowego DN80 wraz z przyłączami w ul. Fultona w Gdańsku 2017-10-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne