Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
31 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ul. Hożej w Gdańsku w ramach zadania: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych 2018-10-22 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
32 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego przy ul. Malczewskiego w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2018-10-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
33 Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe 2018-10-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
34 Wykonanie przebudowy kamienicy przy ulicy Rycerskiej 10 w Gdańsku wpisanej do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego 2018-10-10 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
35 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerwony Dwór w Gdańsku 2018-09-28 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
36 Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami 2018-09-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
37 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacji jezdni i chodników w ul. Złotników w Gdańsku 2018-09-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
38 Wymiana 11 szt. przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska 2018-10-01 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
39 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m". 2018-09-21 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
40 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Stacja zlewcza ścieków na terenie OŚ Wschód w Gdańsku". 2018-09-18 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe