Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
391 Konkurs na opracowanie koncepcji fontanny na Placu im. Heweliusza, zlokalizowanym pomiędzy ul. Korzenną, a ul. Rajską i Wielkie Młyny w Gdańsku 2011-11-09 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
392 Postepowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na wymianie przyłączy kanalizacji sanitarnej dn150 z rur kamionkowych do budynków w ulicach Gdańska – ulice: Gdyńskich Kosynierów 5, Św. Barbary 16/17, Grodzkiej 16, Politechnicznej 13 i Trakt Św. Wojciecha 80, wraz z budową studni 2011-11-09 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
393 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na montażu obudów studziennych, modernizacji istniejących przyłączy wodociągowych, modernizacji zasilania energetycznego na ujęciu wód podziemnych „Zaspa” w Gdańsku. 2011-10-19 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
394 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu ciężarowego. 2011-10-19 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
395 Postępowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdańsku 2011-10-17 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
396 Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej w ul. Ptasiej. 2011-10-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
397 Postępowanie przetargowe na wykonanie wygrodzenia terenu strefy bezpośredniej wokół studzienek i piezometrów ujęcia wody Pręgowo 2011-10-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
398 Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa przepompowni ścieków "Załogowa" 2011-09-27 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
399 Sprawowanie nadzoru archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie 110 – Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego.” 2011-09-23 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
400 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Ołowianka w Gdańsku 2011-09-08 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe