Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
391 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Jarzębinowej w Gdańsku 2012-08-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
392 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę magistrali wodociągowej DN300 spinającej sieć wodociągową w ul. Wyzwolenia z siecią w ul. Ku Ujściu w Gdańsku – tereny Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. 2012-08-10 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
393 Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku przy ul. Nad Brzegiem 1a w Gdańsku. 2012-08-08 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
394 Roboty budowlane polegające na wymianie sieci wodociągowej w ul. Inspektorskiej w Gdańsku 2012-08-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
395 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla przedsięwzięcia „Gdański projekt wodno – ściekowy etap II” 2012-08-02 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
396 Budowa schodów umożliwiających dojście na teren zbiorników wody „Wysoki Dwór”. 2012-07-24 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
397 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Równej w Gdańsku o średnicy DN 500 mm i długości 209 m na odcinku od studni S9 do studni S15 w ul. Sandomierskiej 2012-07-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
398 Przebudowa układów pompowych na przepompowni I st.i pompowni pośredniej w ozonowni w celu zmniejszenia wydajności UW Straszyn w Gdańsku 2012-06-29 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
399 Dostawa i montaż falownika do zespołu pompowego II st. Nr 3 na UW Czarny Dwór w Gdańsku 2012-06-29 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
400 Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Litewskiej w Gdańsku 2012-05-22 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe