Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
401 Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej dla poprawy zaopatrzenia w wodę dzielnicy Kokoszki Przemysłowe i Kokoszki Mieszkaniowe w Gdańsku. 2011-07-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
402 Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wolności 53,54,55 w Gdańsku oraz usunięcie kolizji z kablem energetycznym N.N. – 0,4kv-powtórzone postępowanie. 2011-06-22 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
403 Ogłoszenie o zamówieniu na Zadanie 110 – Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego. 2011-06-16 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
404 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa magistrali wodociągowej DN200mm oraz budowa kanału sanitarnego Ø0,20m przy ul. Bysewskiej w Gdańsku”, 2011-06-15 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
405 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy sieci wodociagowej w ul. I Brygady w Gdańsku 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
406 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę sieci wodociągowej w ul. Stoczniowców 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
407 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę 130 sztuk ołowianych przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
408 Ogloszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa układów pompowych na przepompowni PI i ozonowni umożliwiająca ograniczenie wydajności ujęcia Straszyn” 2011-06-13 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
409 Ogłoszenie o unieważnieniu drugiego postępowania na likwidację studni na UW Sobieski i UW Grodza Kamienna 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
410 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Stoczniowców. 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe