Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
401 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wolności w Gdańsku oraz usunięcie kolizji z kablem energetycznym N.N.-0,4 kv 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
402 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan Osowa i Smegorzyno 2011-06-13 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe