Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
401 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na montażu obudów studziennych, modernizacji istniejących przyłączy wodociągowych, modernizacji zasilania energetycznego na ujęciu wód podziemnych „Zaspa” w Gdańsku. 2011-10-19 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
402 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu ciężarowego. 2011-10-19 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
403 Postępowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdańsku 2011-10-17 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
404 Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej w ul. Ptasiej. 2011-10-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
405 Postępowanie przetargowe na wykonanie wygrodzenia terenu strefy bezpośredniej wokół studzienek i piezometrów ujęcia wody Pręgowo 2011-10-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
406 Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa przepompowni ścieków "Załogowa" 2011-09-27 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
407 Sprawowanie nadzoru archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie 110 – Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego.” 2011-09-23 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
408 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Ołowianka w Gdańsku 2011-09-08 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
409 Budowa linii kablowej 15kV nr 4980 od węzła 50 do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku 2011-09-01 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
410 Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm odprowadzającej ścieki z projektowanej zabudowy przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku 2011-08-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe