Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
411 Wykonanie i montaż 7 tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, konserwacja 9 tablic w ramach promocji projektu Gdański projekt wodno-ściekowy etap II oraz demontaż i utylizacja 9 tablic. 2012-03-08 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
412 Wykonanie czynności nadzoru budowlanego archeologicznego dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Gdańskiego projektu wodno – ściekowego etap II” oraz innych robót budowlanych realizowanych przez GIWK Sp. z o.o. w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2015 r. 2012-03-07 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
413 Konkurs na projekt wzorniczy zdroju ulicznego w Pasie Nadmorskim "Łyk zdrowej wody nad morzem" 2012-01-04 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
414 Zadanie 106 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno realizowane w ramach "Gdańskiego projektu wodno-ściekowego - etap II" 2011-12-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
415 Zadanie 108 - "Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni ścieków "Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w ul. Kartuskiej realizowane w ramach "Gdańskiego projektu wodno-ściekowego - etap II" 2011-12-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
416 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 104 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa, realizowane w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II”. 2011-12-19 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
417 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zadanie 105 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy realizowane w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II”". 2011-12-09 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
418 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zadanie 103 – Budowa kolektora sanitarnego WM-1 „Nowa Wałowa” od Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka." 2011-12-06 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
419 Postępowanie na przebudowę bioreaktora 3-03 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gdańsku 2011-11-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
420 Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji rozdzielnicy SN 15 kV zasilającej PŚ Ołowianka. 2011-11-24 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe