Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
411 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę 130 sztuk ołowianych przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
412 Ogloszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa układów pompowych na przepompowni PI i ozonowni umożliwiająca ograniczenie wydajności ujęcia Straszyn” 2011-06-13 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
413 Ogłoszenie o unieważnieniu drugiego postępowania na likwidację studni na UW Sobieski i UW Grodza Kamienna 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
414 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Stoczniowców. 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
415 Sprostowanie - Budowa sieci wodociągowej w ul. Spadochroniarzy w Gdańsku niezbędnej do zaopatrzenia w wodę Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku – Klukowie 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
416 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wolności w Gdańsku oraz usunięcie kolizji z kablem energetycznym N.N.-0,4 kv 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
417 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan Osowa i Smegorzyno 2011-06-13 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe