Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
441 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy sieci wodociagowej w ul. I Brygady w Gdańsku 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
442 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę sieci wodociągowej w ul. Stoczniowców 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
443 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę 130 sztuk ołowianych przyłączy wodociągowych w ulicach Gdańska 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
444 Ogloszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa układów pompowych na przepompowni PI i ozonowni umożliwiająca ograniczenie wydajności ujęcia Straszyn” 2011-06-13 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
445 Ogłoszenie o unieważnieniu drugiego postępowania na likwidację studni na UW Sobieski i UW Grodza Kamienna 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
446 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Stoczniowców. 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
447 Sprostowanie - Budowa sieci wodociągowej w ul. Spadochroniarzy w Gdańsku niezbędnej do zaopatrzenia w wodę Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku – Klukowie 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
448 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wolności w Gdańsku oraz usunięcie kolizji z kablem energetycznym N.N.-0,4 kv 2011-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
449 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan Osowa i Smegorzyno 2011-06-13 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe