Ogłoszenia


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Kazimierza Wiłkomirskiego i Radarowej w Gdańsku

c.name

Zamówienie publiczne


Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów

c.name

zamówienie sektorowe podprogowe


Sukcesywna dostawa i wymiana węgla aktywnego w filtrach siloksanów w CHP

c.name

zamówienie sektorowe podprogowe


Sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu (gotowego do użycia), do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26

c.name

Zamówienie sektorowe podprogowe


Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych ul. Karłowicza w Gdańsku.

c.name

Zamówienie sektorowe podprogowe


Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Pułaskiego w Gdańsku

c.name

zamówienie sektorowe podprogowe