Ogłoszenia


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa wodociągu DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m”.

Zamówienie poniżej 30.000 EUR


Budowa sieci wodociągowej DN200 żel. z przełączeniem przyłączy wodociągowych i likwidacją istniejących sieci wodociągowych w ul. Leśna Góra w Gdańsku

c.name

zamówienie sektorowe podprogowe


Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Wyspy Spichrzów w rejonie ul. Spichrzowej, Motławskiej i Szopy w Gdańsku wraz z budową przepompowni ścieków.

c.name

Zamówienie publiczne


Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu północnej części wyspy Ołowianka w Gdańsku, sygn.akt ZR/115/20

c.name

Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


Wykonanie przeglądów E70 oraz E10 w dwóch agregatach kogeneracyjnych produkcji MWM typu TCG 2016CV16

Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku

c.name

Zamówienie publiczne